GOMS

Technológie pod kontrolou
SK EN

Ciele a poslanie

Poslaním podnikania spoločnosti GOMS je:

  • poskytovať služby:v požadovanej kvalite,
  • v prijateľných cenových reláciach,
  • v dohodnutom termíne.
  • dbať na životné prostredie dodržiavaním EMS,
  • prispievať k dlhodobému rozvoju regiónu vo všetkých oblastiach.​

 
Strategickým cieľom spoločnosti GOMS je:

  • zvyšovaním produktivity a kvality práce si udržať pevné miesto v oblasti služieb v spoločnostiach Continental,
  • zvyšovať produktivitu spoločnosti GOMS efektívnym riadením nákladov,
  • zabezpečovať výrobu ND,
  • trvale znižovať náklady a zvyšovať výkony.